FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।
07/02/2019 - 15:27 PDF icon सरसफाई कार्यक्रम सहभागी 2076-03-17.pdf
सार्वजनिक विदा सम्बन्धि जरुरी सूचना ।
06/24/2019 - 11:43 PDF icon सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना.pdf
चौथो नगर सभाको जानकारी सम्बन्धमा । श्री नगरसभा सदस्यज्यूहरु सबै ।
06/24/2019 - 08:48 PDF icon चौथो नगर सभा सम्बन्धमा.pdf
कर्मचारी बस सम्बन्धि जरुरी सूचना ।
06/23/2019 - 16:59 PDF icon कर्मचारी बस सम्बन्धी सूचना 2076-3-8.pdf
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) - जानकारी गराउनु हुन ।
06/19/2019 - 11:17 PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा 2076-03-04.pdf
गैर सरकारी संस्थाहरुको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउने बारे जरुरी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) पत्राचार तथा सूचना प्रकाशन गर्नुहुन ।
06/11/2019 - 17:28 PDF icon गैर सरकारी संस्था वार्षिक कार्यक्रम 2076-02-28.pdf
सामुदायिक वन समितिले वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउने बारे जरुरी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु(सबै) पत्राचार तथा सूचना प्रकाशन गर्नु हुन ।
06/03/2019 - 17:10 PDF icon सामुदायिक वन वार्षिक कार्यक्रम.pdf
रेडियोग्राफर पदमा छनौट सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
05/27/2019 - 10:53 PDF icon रेडियोग्राफर सिफारिस सूचना 2076-02-09.pdf
प्राङ्गगारिक मल वितरण कार्यक्रमको लागि कृषक छनौट सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) ।
05/17/2019 - 12:55 PDF icon कृषक छनौट सम्बन्धमा.pdf
बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे सूचना । (पत्रमा उल्लेखित सबै ।)
05/15/2019 - 19:27 PDF icon उपस्थित भईदिनु हुन बुद्ध जयन्ती.pdf

Pages