FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
वन तथा भू-संरक्षण विभागको वन जन्य उद्यम प्रवर्धन तथा विकास अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
09/20/2020 - 16:32 PDF icon वन जन्य उद्यम प्रवर्धन तथा विकास अनुदान कार्यक्रम 2077-06-04.pdf
विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
09/20/2020 - 12:57 PDF icon विवरण पेश गर्ने बारे 2077-6-1.pdf
[COVID-19] यस दक्षिणकाली नगरपालिकाको कोरोनाको मिति २०७७/०५/२३ गते बेलुका ५:०० बजे सम्मको विवरण ।
09/08/2020 - 15:16 PDF icon कोभिड अपडेट 2077-05-23.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७७/७८ को लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री / संकलन कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।
09/07/2020 - 17:14 PDF icon Bolpatra 2077-05-22.pdf
[COVID-19] हार्दिक अपिल ।
08/30/2020 - 16:58 PDF icon हार्दिक अपिल.pdf
[COVID-19] सम्पूर्ण नगरबासीहरुमा हार्दिक अपिल ।
08/15/2020 - 14:53 PDF icon हार्दिक अपिल.pdf
[[COVID-19]] कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण नगरस्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७७/०४/३० गतेको बैठकको अत्यन्त जरुरी सूचना ।
08/14/2020 - 17:08 PDF icon लकडाउन सूचना.pdf
[[COVID-19]] कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण नगरस्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७७/०४/२६ गतेको बैठकको अत्यन्त जरुरी सूचना ।
08/10/2020 - 18:12 PDF icon कोरोना सूचना 2077-4-26.pdf
सेवा प्रवाह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
08/09/2020 - 17:00 PDF icon सेवा प्रवाह सूचना 2077-04-25.pdf
कोभिड-19 सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।
08/07/2020 - 15:30 PDF icon जरुरी सूचना 2077-4-23.pdf

Pages