सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
कविता एवं निबन्ध प्रतियोगिताको लागि विद्यालयहरुलाई सूचना । - सबै वडा कार्यालय ।
11/11/2018 - 10:44 PDF icon कविता तथा निबन्ध प्रतियोगिता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।
11/02/2018 - 13:46 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf
विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन - सबै वडा कार्यालयहरु ।
11/01/2018 - 13:18 PDF icon विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन.pdf
संघसंस्था समन्वय सम्बन्धी सूचना । सबै वडा कार्यालय
10/29/2018 - 16:09 PDF icon संघसंस्था समन्वय सूचना.pdf
प्रवलिकरण लाभग्राहीको अनुदान सम्झौता सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
10/29/2018 - 13:06 PDF icon प्रवलिकरण प्रमाणित.pdf
परीक्षा बारे जानकारी सम्बन्धमा ।
10/14/2018 - 16:24 PDF icon परीक्षा जानकारी सम्बन्धमा.pdf
परीक्षा सञ्‍चालन सम्बन्धि सूचना ।
10/11/2018 - 17:04 PDF icon परीक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf
लेखापरीक्षकहरुको सुचिकृत सम्बन्धमा । नगरपालिका सम्पुर्ण शाखाहरु ।
10/10/2018 - 13:29 PDF icon लेखापरीक्षकको सुचिकृत सम्बन्धमा.pdf
बडादशैंको साइत बारे सूचना । सबै वडा कार्यालय ।
10/10/2018 - 10:47 PDF icon बडा दशैंको साईत.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन सम्बन्धि सूचना । सबै वडा कार्यालय ।
10/10/2018 - 10:36 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन.pdf

Pages