सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
Audio Notice Board सुचारु भएको सम्बन्धमा ।
09/18/2018 - 10:37 PDF icon अडियो नोटिस बोर्ड.pdf
हरितालिका तिजको उपलक्ष्यमा दक्षिणकाली नगरपालिकाले मिति २०७५ भाद्र २३ गतेका दिन नगरपालिकाको प्राङ्णमा आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा नगरका सम्पूर्ण महिला वर्गहरुमा हार्दिक निमन्त्रणा गरिन्छ।
09/04/2018 - 15:27 PDF icon तिज कार्यक्रम सूचना.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-५-१९
09/04/2018 - 14:57 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ भाद्र १९.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-५-१४
08/30/2018 - 12:53 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ भाद्र १४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-५-१२
08/28/2018 - 15:33 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ भाद्र १२.pdf
आ.व. २०७५/७६ को ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
08/26/2018 - 15:18 PDF icon Bolpatra 2075-5-10.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाबाट प्रदान गरिदै अाएकाे नि:शुल्क सेवा तथा सिफारिसहरु बारे सूचना ।
08/22/2018 - 16:44 PDF icon नगरपालिका नि.शुल्क सेवाहरु.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं ५ को लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
08/21/2018 - 16:54 PDF icon दक्षिणकाली नगरपालिका ५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं ३ को लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
08/21/2018 - 16:53 PDF icon दक्षिणकाली नगरपालिका ३.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्र भित्र अनुमति लिई संचालनमा रहेका खानी, ढुंगा, र बालुवा लगायतमा उद्योगहरुमा आ.व. २०७५/०७६ को लागी नविकरण र अभिलेखीकरण गर्ने बारे जरुरी सूचना ।
08/21/2018 - 11:23 PDF icon खानी, क्रसर उद्योग letter.pdf

Pages