News and Notices

Title Post date Documents
सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
08/15/2018 - 17:24 PDF icon सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोतहरुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना ।
08/05/2018 - 15:02 PDF icon Bolpatra Notice -2075-4-20.pdf
आ.व. २०७५/७६ र आ.व. २०७६/७७ को लागी उमेर पुगेका योग्य व्यक्तिहरुको लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तीको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिने बारेको सूचना ।
07/31/2018 - 12:55 PDF icon सा.सु भत्ता सूचना.pdf
शोक बिदा सम्बन्धमा । नगरपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालय ।
07/22/2018 - 20:51 PDF icon धरान-उप.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोतहरुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान ।
07/22/2018 - 11:42 PDF icon Bolpatra notice 2075-4-5.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व. २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिक किस्ता वितरण गर्ने बारे सूचना ।
07/18/2018 - 10:31 PDF icon सा.सु. तेश्रो किस्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf
राजश्‍वको दररेट सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
07/17/2018 - 11:48 PDF icon राजश्‍वको दररेट सम्बन्धमा.pdf, PDF icon २०७५ श्रावन १ गते बाट लागु हुने राजश्‍वको दररेट (FINAL).pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-२८
07/12/2018 - 12:54 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ असार २८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-२२
07/09/2018 - 09:07 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ असार २२.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-१५
06/29/2018 - 11:30 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असार १५.pdf

Pages