सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
नगर कार्यपालिकाको १८ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै
12/14/2017 - 12:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2.pdf
m-wash-cc को कार्यदलको बैठक सम्बन्धमा ।
12/14/2017 - 12:21 PDF icon mwashcc2.pdf
स्थानीय तहको वडा खाता संचालन तथा अख्तियारीको व्दिविधा बारे स्पष्ट गरिएको ।
12/13/2017 - 12:14 PDF icon Account2.pdf
डकर्मी रिफ्रेसर तालिम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट
12/12/2017 - 16:04 PDF icon पत्र.pdf, PDF icon सूचना 2.pdf, PDF icon आवेदन.pdf
ईमेल एकाउण्ट संचालन सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
12/10/2017 - 11:44 PDF icon ईमेल एकाउण्ट संचालन सम्बन्धमा ।.pdf
डकर्मी तालिमको लागि सहभागी पठाई दिनुहुन । सबै वडा कार्यालय
12/08/2017 - 12:25 PDF icon डकर्मी तालिम.pdf, PDF icon डकर्मी तालिम 2.pdf
निर्वाचन प्रचार प्रसारका तुल, पोष्टर, व्यानर रहित बनाउने सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
11/30/2017 - 13:54 PDF icon प्रचारप्रसार 1.pdf, PDF icon प्रचारप्रसार 2.pdf
मतदाता परिचय-पत्र सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना ।
11/27/2017 - 09:52 PDF icon ecnnotice001.pdf
मतदाता परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना ।
11/22/2017 - 11:34 PDF icon election.pdf
गरिवसंग विश्वेवर कार्यक्रमको लागि स्थानीय तहलाई बजेट व्यवस्था गरिएको परिपत्र ।
11/21/2017 - 11:16 PDF icon local_program_0011510030662.pdf, PDF icon 0011510204763.pdf

Pages