सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
05/21/2018 - 13:38 PDF icon भूकम्प दोस्रो किस्ता मिति- २०७५ जेठ ७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
05/15/2018 - 12:02 PDF icon भूकम्प पहिलो र दोस्रो किस्ता २०७५ बैशाख ३१.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
05/11/2018 - 12:27 PDF icon भूकम्प तेस्रो किस्ता २०७५ बैशाख २४.pdf
परिपत्र कार्यान्वयन सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
05/03/2018 - 12:43 PDF icon IMG_20180503_0001.pdf, PDF icon IMG_20180503_0002.pdf
नगर कार्यपालिकाको ३३ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
04/29/2018 - 16:00 PDF icon ३३ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
04/29/2018 - 10:53 PDF icon भूकम्प दोस्रो -- तेस्रो किस्ता २०७५ बैशाख १४.pdf
सहकारी ऐन निर्माणको लागि राय सुझाव संकलन तथा अभिमुखिकरण तालिम। न.पा. भित्र रहेका सहकारीका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिको लागि
04/26/2018 - 17:15 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
२५६२ औं बुद्ध जयन्ती । उपस्थित गराई दिनुहुन । सबै वडा कार्यालय ।
04/24/2018 - 14:10 PDF icon उपस्थित गराई दिनुहुन २५६२ औं बुद्ध जयन्ती.pdf
दोश्रो नगर सभा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । सबै नगर सभा सदस्यज्यूहरु
04/18/2018 - 15:26 PDF icon नगर सभा स्थगित गरिएको.pdf
अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
04/16/2018 - 16:23 PDF icon अभिमुखिकरण कार्यक्रम.pdf, PDF icon कार्यक्रम कार्यतालिका.pdf

Pages