FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
दक्षिणकाली - ईन्द्रसरोवर मैत्री गेट निर्माणको विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना ।
05/12/2022 - 16:02 PDF icon [Download] सिलबन्दी दरभाउपत्र संसोधन.pdf
सौर्य बत्ती तथा उर्जा जडान सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।
05/05/2022 - 15:57 PDF icon [Download] Reinvitation SQ 2079-01-22.pdf
दक्षिणकाली - ईन्द्रसरोवर मैत्री गेट निर्माणको विद्युतीय दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
04/29/2022 - 15:25 PDF icon [Download] E-bid Dakshinkali Indrasarobar Gate.pdf
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन गर्नको लागी आवश्यक औषधि तथा उपकरण र केमिकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध गरिएको बारे सूचना ।
04/29/2022 - 10:40 PDF icon [Download] सिलबन्दी रद्ध 2079-1-16.pdf
स्वास्थ्य शाखाको लागी विभिन्न औषधी सामाग्री खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
04/29/2022 - 10:36 PDF icon [Download] आशयको सूचना स्वास्थ्य शाखा औषधि 2079-01-16.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सि‍.बि.आर) कार्यक्रमको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
04/27/2022 - 15:56 PDF icon [Download] सि.वि.आर कार्यक्रम दरखास्त आह्वान.pdf
प्राङ्गारिक मल खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना सच्याईएको सूचना ।
04/27/2022 - 11:27 PDF icon [Download] Silbandi Sansodhan Krishi.pdf
आ.व. २०७८-०७९ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
04/26/2022 - 12:02 PDF icon [Download] तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf
प्राङ्गारिक मल खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।
04/25/2022 - 12:24 PDF icon [Download] Silbandhi 2079-01-12.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने बारे जरुरी सूचना ।
04/24/2022 - 14:35 PDF icon [Download] कोभिड-१९ विरुद्धको खोप.pdf

Pages