सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
दोस्रो नगर सभामा उपस्थितिको लागि पत्राचार गरिदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय । (शिक्षा शाखा । स्वास्थ्य शाखा । पशु सेवा शाखा । कृषि सेवा शाखा ।)
06/22/2018 - 14:23 PDF icon दोस्रो नगर सभाको लागि पत्राचार गरिदिनु हुन.pdf
बल्खु - दक्षिणकाली सडक योजना मुआब्जा रकम जानकारी सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
06/22/2018 - 13:27 PDF icon मुआब्जा रकम जानकारी सम्बन्धमा.pdf
तथ्याङ्क विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय ।
06/20/2018 - 15:36 PDF icon तथ्याङ्क विवरण.pdf
नगदी रसिद हराएको सूचना ।
06/20/2018 - 11:06 PDF icon नगदी रसिद सूचना.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-५
06/19/2018 - 15:39 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असार ५.pdf
आयोजना प्राथमिकिकरणका आधार तथा प्राथमिकता निर्धारण फारम । सबै वडा कार्यालय ।
06/18/2018 - 16:34 PDF icon आयोजना प्राथमिकिकरण आधार.pdf
आगामी आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा भेलाबाट आएका योजना कार्यक्रमलाई संलग्‍न ढाँचा अनुसार भरी पठाईदिनुहुन । सबै वडा कार्यालय ।
06/18/2018 - 16:31 PDF icon वडा भेलाबाट आएका योजनाको ढाँचा.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र भई परियोजना संचालन गर्ने गै.स.स. का लागी नगरसभामा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/12/2018 - 17:31 PDF icon गै.स.स. का लागि नगरसभामा कार्यक्रम पेश गर्ने बारे.pdf
संघसंस्थाहरु दर्ता तथा नविकरण गर्ने बारे सूचना ।
06/12/2018 - 17:27 PDF icon संघसंस्थाहरु दर्ता तथा नविकरण गर्ने बारे सूचना.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-२-२९
06/12/2018 - 16:56 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ जेठ २९.pdf

Pages