FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

डांडिखेल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

गोला सहितको मौरी घार अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

बोयर बोका अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०७८/७९ को लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोस्रो त्रैमासिक किस्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

कोभिड १९ विरुद्धको Pfizer खोप लगाउन छुट भएकाहरुको खोप लगाउने बारे जरुरी सूचना ।