FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

राहत वितरण गर्ने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । पत्रमा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार गर्नुहुन ।

गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) ।

आकस्मिक सेवाको लागि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) बाट हुने जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि आकस्मिक कोष खडा गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना । सहयोग गर्न इच्छुक सहयोगी मन सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल ।

हालसालै विदेशबाट आउनु भएका व्यक्तिहरुको विवरण यथासिघ्र उपलब्ध गराउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । विवरण तुरुन्त तयार गर्नुहुन ।