FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनुको लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिने संसोधित निवेदन फारम सम्बन्धि सूचना । सबै वडा कार्यालयहरु ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनुको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना । सबै वडा कार्यालयहरु ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाको निजि आवास पुननिर्माणको बर्तमान अवस्था र लक्ष्य सम्बन्धी जानकारी ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाको भूकम्प पुन निर्माण पालिका प्रोफाइल