FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

कक्षा ६ देखि १२ सम्मको छात्राहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) ।

छात्रवृत्तिको लागि छात्रा छनौट सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) ।

कक्षा ८ को विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ) ।

विभिन्न सामग्री खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता तथा खोलिने मिति संसोधन सम्बन्धमा ।

सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धी जरुरी सूचना ।