FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

कम्प्युटर अपरेटर करार सेवामा लिने बारे सार्वजनिक सूचना ।

विभिन्न संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी (सव-ईन्जिनियर र अ.सव-ईन्जिनियर) सेवा करारमा लिने सम्बन्धि संसोधित सूचना ।

कृषि सेवा तर्फ नायब प्राविधिक सहायक करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना ।

सामुदायिक वन समितिहरुको वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) । सूचना टाँस गर्नु हुन ।

एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।