FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Nepali

प्राङ्गगारिक मल वितरण कार्यक्रमको लागि कृषक छनौट सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) ।

बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे सूचना । (पत्रमा उल्लेखित सबै ।)

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु । (नगरपालिका भित्रका सबै)

सरसफाई कार्यक्रम सम्बन्धमा । श्री सबै वडा कार्यालयहरु ।

योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी सम्बन्धमा । श्री सबै वडा कार्यालयहरु ।

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा । श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु । (नगरपालिका भित्रको)