सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
नगर कार्यपालिकाको २८ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
03/19/2018 - 11:53 PDF icon २८ बोर्ड बैठक.pdf
आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन । सबै वडा कार्यालय ।
03/18/2018 - 14:22 PDF icon आवश्यक सहयो गरिदिनुहुन नगर प्रोफाईल.pdf
योजना सम्झौता सम्बन्धमा। सबै वडा कार्यालय ।
03/18/2018 - 14:17 PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धमा.pdf
सामजिक सूरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
03/15/2018 - 12:50 PDF icon सामजिक सूरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf
अ.न.मी. सेवा अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
03/15/2018 - 12:29 PDF icon अ.न.मी. सेवा अन्तिम योग्यताक्रम.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोश्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ।
03/13/2018 - 15:15 PDF icon भूकम्प दोस्रो तेस्रो किस्ता.pdf
नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा - २०७४ सञ्चालन सम्बन्धि सूचना र परीक्षा तालिका
03/12/2018 - 12:52 PDF icon नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा २०७४.pdf
प्लटिङ कार्य रोक्का गर्ने सम्बन्धमा | ६ न‌ं वडा कार्यालय
03/07/2018 - 14:56 PDF icon प्लटिङ कार्य रोक्का गर्ने सम्बन्धमा.pdf
जानकारी सम्बन्धमा । ४ नं. वडा कार्यालय
03/06/2018 - 16:08 PDF icon जानकारी सम्बन्धमा.pdf
सिफारिस तथा प्रमाणित सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
03/06/2018 - 14:41 PDF icon सिफारिस तथा प्रमाणित सम्बन्धमा ।.pdf

Pages