FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
नगदी रसिद हराएको सूचना ।
06/20/2018 - 11:06 PDF icon नगदी रसिद सूचना.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-५
06/19/2018 - 15:39 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असार ५.pdf
आयोजना प्राथमिकिकरणका आधार तथा प्राथमिकता निर्धारण फारम । सबै वडा कार्यालय ।
06/18/2018 - 16:34 PDF icon आयोजना प्राथमिकिकरण आधार.pdf
आगामी आ.व. २०७५/७६ को लागि वडा भेलाबाट आएका योजना कार्यक्रमलाई संलग्‍न ढाँचा अनुसार भरी पठाईदिनुहुन । सबै वडा कार्यालय ।
06/18/2018 - 16:31 PDF icon वडा भेलाबाट आएका योजनाको ढाँचा.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र भई परियोजना संचालन गर्ने गै.स.स. का लागी नगरसभामा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/12/2018 - 17:31 PDF icon गै.स.स. का लागि नगरसभामा कार्यक्रम पेश गर्ने बारे.pdf
संघसंस्थाहरु दर्ता तथा नविकरण गर्ने बारे सूचना ।
06/12/2018 - 17:27 PDF icon संघसंस्थाहरु दर्ता तथा नविकरण गर्ने बारे सूचना.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-२-२९
06/12/2018 - 16:56 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ जेठ २९.pdf
जरुरी सूचना
06/08/2018 - 21:07 PDF icon सूचना २०७५.०२.२५.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली ।
06/05/2018 - 10:48 PDF icon भूकम्प पहिलो दोस्रो र तेस्रो किस्ता २०७५ जेठ २१.pdf
एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
05/29/2018 - 13:54 PDF icon एकिकृत सम्पत्ति कर अभिमुखीकरण कार्यक्रम कार्यपालिका सदस्य.pdf

Pages