FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

नगर क्षेत्र भित्र फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

विज्ञापन कर उठाउने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

जेष्ठ नागरिकहरुलाई पोषाक वितरण गर्नको लागि कपडा खरिदको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

विज्ञापन कर उठाउने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना