FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

सिसिटिभी क्यामरा सेट सहित खरिद गर्ने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

HDPE pipes र GI pipes खरिदका लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०७५/७६ को ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं ५ को लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं ३ को लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोतहरुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना ।