FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Nepali

विभिन्न सडकहरु : बलामी गाँउ जाने सडक र फुल्चोक जाने सडकको कालोपत्रे गर्नको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

अत्यावश्यक औषधी खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

विभिन्न सडक निर्माण (फुटवेयर जोन पहुँच) सम्बन्धी कार्यको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सि‍.बि.आर) कार्यक्रमको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

विभिन्न निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।