FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति दक्षिणकालीको लागी दोपाया चौपाया खुईल्याउने सफा गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/26/2022 - 17:51 PDF icon _[Download] दोपाया चौपाया खुईल्याउने.pdf
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
06/23/2022 - 18:13 PDF icon [UEGENT] विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।
06/23/2022 - 14:58 PDF icon [Download] कोभिड-१९ विरुद्धको फाईजर खोप सम्बन्धमा.pdf
सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/22/2022 - 17:28 PDF icon [Download ] सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरूरी सूचना.pdf
ल्याब केमिकल सामाग्री तथा उपकरण र औषधी खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
06/22/2022 - 16:33 PDF icon [Download]SQ medicine Asaye 2079-03-07.pdf
गैर सरकारी संस्थाहरुले आ.व. २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउने सम्बन्धी सूचना ।
06/19/2022 - 17:28 PDF icon [Download] वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गैर सरकारी.pdf
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आ.व. २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउने सम्बन्धी सूचना ।
06/19/2022 - 17:27 PDF icon [Download] वार्षिक कार्यक्रम वन उपभोक्ता समिति.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागि प्रदेश सरकार बाट हस्तान्तरण भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण । (सशर्त, समपुरक तथा विशेष अनुदान)
06/16/2022 - 16:26 PDF icon [Download] प्रदेश सशर्त विशेष तथा समपुरक योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९-८०.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सि‍.बि.आर) कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/15/2022 - 15:48 PDF icon [Download] सि.बि.आर. कार्यक्रम पुन। सूचना.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७९-८० को लागी ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको रोयल्टी, बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
06/15/2022 - 12:42 PDF icon [Download] ढुंगा गिट्टी बालुवा 2079-03-01.pdf

Pages