सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
जि.स.स. जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।
01/10/2018 - 15:51 PDF icon suchana-Prakasit-9-24-1.pdf
परिपत्र कार्यान्वयन सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
01/07/2018 - 16:19 PDF icon 100.pdf, PDF icon 101.pdf, PDF icon 102.pdf, PDF icon 103.pdf
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
01/07/2018 - 16:15 PDF icon विवरण.pdf
अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
01/02/2018 - 13:23 PDF icon अन्तरक्रिया कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०७४।०७५ मा वडा तथा नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता गर्न उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा ।
01/01/2018 - 15:56 PDF icon योजना सम्झौता.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सूचना
01/01/2018 - 15:01 PDF icon व्यवसाय दर्ता नविकरण सूचना.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
01/01/2018 - 15:00 PDF icon व्यवसाय दर्ता नविकरण पत्र.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को करार नियुक्ति सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र
12/31/2017 - 12:35 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को करार नियुक्ति सम्बन्धमा_0.PDF
सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी मन्त्रालयबाट जारी परिपत्र
12/31/2017 - 12:34 PDF icon sm-circular.PDF
अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । जनप्रतिनिधि सबै, वडा कार्यालय र विषयगत कार्यालयबाट १/१ जना मात्र उपस्थित भई दिनुहुन ।
12/31/2017 - 12:19 PDF icon dakshinkali.pdf

Pages