सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
नगर कार्यपालिकाको १७ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै
11/19/2017 - 13:48 PDF icon कार्यपालिका.PDF
सामाजिक परिचालकहरुको म्याद थप सम्बन्धी मन्त्रालयको परिपत्र
11/17/2017 - 10:53 PDF icon Samajik_8.pdf
निजी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । जिससको परिपत्र
11/15/2017 - 15:33 PDF icon निजी जग्गा व्यवस्थापन.pdf
आ.व.२०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा ।
11/15/2017 - 14:47 PDF icon भत्ता वितरण.pdf
संस्था दर्ता तथा नविकरणको लागि अावश्यक संलग्न कागजातहरु ।
11/12/2017 - 13:58 PDF icon आवश्यक कागजातहरु.pdf
संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा । सवै वडा कार्यालय
11/12/2017 - 13:39 PDF icon परिपत्र.pdf
नगरपालिकाको वेवसाईटमा रहेको वडागत योजना, एेन नियम तथा कार्यविधि डाउनलोन गर्ने सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
11/09/2017 - 15:40 PDF icon सूचना.pdf
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । १ देखि ९ नं वडा कार्यालय ।
11/07/2017 - 13:36 PDF icon विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।.pdf
नगर कार्यपालिकाको १५ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै
11/07/2017 - 13:33 PDF icon १५ औं कार्यपालिका बैठक.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक सम्बन्धमा ।
11/07/2017 - 13:30 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा.pdf

Pages