दक्षिणकाली नगरपालिका

सम्पर्क फोन: +९७७ ०१ ४७१००२८

Email : info@daxinkalimun.gov.npdakshinkalimunicipality@gmail.com

Website : www.daxinkalimun.gov.np 

कुनै प्रतिक्रिया दिन, गुनासो  गर्न तथा सुचना माग गर्नको लागि  तलको  अनलाइन फारम भर्नुहोस् ।