सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोतहरुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान ।
07/22/2018 - 11:42 PDF icon Bolpatra notice 2075-4-5.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व. २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिक किस्ता वितरण गर्ने बारे सूचना ।
07/18/2018 - 10:31 PDF icon सा.सु. तेश्रो किस्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf
राजश्‍वको दररेट सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
07/17/2018 - 11:48 PDF icon राजश्‍वको दररेट सम्बन्धमा.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-२८
07/12/2018 - 12:54 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ असार २८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-२२
07/09/2018 - 09:07 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ असार २२.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-१५
06/29/2018 - 11:30 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असार १५.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-१०
06/24/2018 - 15:50 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असार १०.pdf
दोस्रो नगर सभामा उपस्थितिको लागि पत्राचार गरिदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय । (शिक्षा शाखा । स्वास्थ्य शाखा । पशु सेवा शाखा । कृषि सेवा शाखा ।)
06/22/2018 - 14:23 PDF icon दोस्रो नगर सभाको लागि पत्राचार गरिदिनु हुन.pdf
बल्खु - दक्षिणकाली सडक योजना मुआब्जा रकम जानकारी सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
06/22/2018 - 13:27 PDF icon मुआब्जा रकम जानकारी सम्बन्धमा.pdf
तथ्याङ्क विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन । सबै वडा कार्यालय ।
06/20/2018 - 15:36 PDF icon तथ्याङ्क विवरण.pdf

Pages