FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्र भित्र सहकारी संस्थाहरुको लागी COPOMIS सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
07/29/2022 - 10:59 PDF icon [Download] सहकारी सूचना COPOMIS.pdf
स्थानीय संघसंस्थाहरु (समुह, क्लब, संस्था) नविकरण सम्बन्धी सूचना ।
07/25/2022 - 16:29 PDF icon [Download] स्थानीय संघसंस्थाहरु नविकरण सम्बन्धी सूचना.pdf
सहकारी संस्थाहरुको करचुक्ता प्रमाणपत्र र कोपोमिस[COPOMIS] सिस्टम मा विवरण दाखिला सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
07/24/2022 - 16:35 PDF icon [Download]सहकारी संस्थाहरुको करचुक्ता प्रमाणपत्र र कोपोमिस सिस्टम मा विवरण दाखिला सम्बन्धमा.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।
07/19/2022 - 15:28 PDF icon [Download]कोभिड -१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
07/19/2022 - 15:15 PDF icon [Download]चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf
आ.व. २०७९-०८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य नविकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
07/19/2022 - 15:14 PDF icon [Download] आ.व. २०७९-०८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण निवेदन र जानकारी सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
07/19/2022 - 15:09 PDF icon [Download]सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण निवेदन र जानकारी सम्बन्धमा.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर नगर सभाको नवौं अधिवेशन बाट पारित आ.व. २०७९/०८० को लागि
07/17/2022 - 16:29 PDF icon [Download]आर्थिक ऐन २०७९.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७९-८० को लागी ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको रोयल्टी, बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर उठाउने सम्बन्धी पुन: बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
07/16/2022 - 16:49 PDF icon [Download] ढुंगा गिट्टी बालुवा 2079-03-32.pdf
मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
07/13/2022 - 11:57 PDF icon [Download]Medical Officer Vacancy 2079-03-29.pdf

Pages