सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्र भित्र अनुमति लिई संचालनमा रहेका खानी, ढुंगा, र बालुवा लगायतमा उद्योगहरुमा आ.व. २०७५/०७६ को लागी नविकरण र अभिलेखीकरण गर्ने बारे जरुरी सूचना ।
08/21/2018 - 11:23 PDF icon खानी, क्रसर उद्योग letter.pdf
मोही, बेनिस्सा लगायतका जग्गाहरुमा भवन निर्माण अभिलेखीकरण सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
08/20/2018 - 16:42 PDF icon सूचना मोही बेनिस्सा.pdf
सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
08/15/2018 - 17:24 PDF icon सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोतहरुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना ।
08/05/2018 - 15:02 PDF icon Bolpatra Notice -2075-4-20.pdf
आ.व. २०७५/७६ र आ.व. २०७६/७७ को लागी उमेर पुगेका योग्य व्यक्तिहरुको लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तीको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिने बारेको सूचना ।
07/31/2018 - 12:55 PDF icon सा.सु भत्ता सूचना.pdf
शोक बिदा सम्बन्धमा । नगरपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालय ।
07/22/2018 - 20:51 PDF icon धरान-उप.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोतहरुको निकासी कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान ।
07/22/2018 - 11:42 PDF icon Bolpatra notice 2075-4-5.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व. २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिक किस्ता वितरण गर्ने बारे सूचना ।
07/18/2018 - 10:31 PDF icon सा.सु. तेश्रो किस्ता वितरण सम्बन्धमा.pdf
राजश्‍वको दररेट सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।
07/17/2018 - 11:48 PDF icon राजश्‍वको दररेट सम्बन्धमा.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-३-२८
07/12/2018 - 12:54 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ असार २८.pdf

Pages