सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
सामाजिक सुरक्षाको दोश्रो चौमासिक निकासाको लागि लगतकट्टा गरि पठाई दिनुहुन । सबै वडा कार्यालय
12/27/2017 - 11:07 PDF icon लगतकट्टा सम्बन्धमा.pdf, PDF icon भत्ता खानेहरुको विवरण पठाई दिनुहुन.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालयहरुले पत्राचार गर्नुहुन ।
12/24/2017 - 17:25 PDF icon odf.pdf
८ नं वडालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
12/22/2017 - 14:08 PDF icon ८ नं वडा कार्यालय.pdf
३ नं वडालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
12/22/2017 - 14:06 PDF icon ३ नं वडा कार्यालय.pdf
७ नं वडालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
12/22/2017 - 14:05 PDF icon ७ नं वडा कार्यालय.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको भर्ना सम्बन्धी सूचना
12/18/2017 - 12:42 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत.pdf
मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पतालबाट जन्म प्रतिवेदन प्रणाली लागु गरि प्रमाण पत्र जारी
12/15/2017 - 12:07 PDF icon जन्म प्रतिवेदन प्रणाली.pdf
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आ.व २०७३।०७४ को सम्पत्ति विवरण पठाई दिनुहुन ।
12/14/2017 - 13:15 PDF icon सम्पत्ति विवरण.pdf, PDF icon sampati-bibaran-aamsik_letter.pdf
नगर कार्यपालिकाको १८ औं बोर्ड बैठक सम्बन्धमा । नगर कार्यपालिका सदस्य सबै
12/14/2017 - 12:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक 2.pdf
m-wash-cc को कार्यदलको बैठक सम्बन्धमा ।
12/14/2017 - 12:21 PDF icon mwashcc2.pdf

Pages