FAQs Complain Problems

News and Notices

Title Post date Documents
हार्दिक समवेदना ।
04/16/2023 - 12:52 PDF icon हार्दिक समवेदना.pdf
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
04/13/2023 - 15:16 PDF icon [Download] विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा.PDF
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह अभियान सम्बन्धमा ।
04/11/2023 - 16:14 PDF icon [Download] व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह अभियान.pdf
यस नगरपालिका भित्र विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त विद्यालयहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना ।
04/10/2023 - 12:56 PDF icon [Download] अनुमति प्राप्त विद्यालय विवरण दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धी सूचना ।
04/06/2023 - 15:10 PDF icon [Download] व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा.pdf
विभिन्न निर्माण कार्यको बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
04/05/2023 - 10:52 PDF icon [Download] निर्माण कार्य बोलपत्र सूचना 2079-12-22.pdf
नगर प्रहरीको प्रथम चरणको परिक्षाको नतिजा तथा दोस्रो चरणको परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
04/04/2023 - 16:25 PDF icon [Download] नगर प्रहरी प्रथम चरण नतिजा 2079-12-20.pdf
सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई दक्षिणकाली नगरपालिकाको अनुरोध ।
04/03/2023 - 11:56 PDF icon [Download] सहकारी संस्थाहरुलाई दक्षिणकाली नगरपालिकाको अनुरोध 2079-12-20.pdf
नगर प्रहरी आवेदन स्वीकृत र परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/28/2023 - 17:58 PDF icon [Download] नगर प्रहरी आवेदन स्वीकृत र परिक्षा कार्यक्रम 2079-12-14.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति तर्फको नगर प्रहरीको विज्ञापन रद्ध गरिएको बारे सूचना ।
03/28/2023 - 17:57 PDF icon [Download] दक्षिणकाली क्षे.वि.स. नगर प्रहरीको विज्ञापन रद्ध सूचना.pdf

Pages