FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना
07/23/2024 - 16:18
सूचना प्रकाशनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना
07/23/2024 - 14:51 PDF icon सूचना प्रकाशनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्र कवाडी कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभागपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना ।
07/14/2024 - 13:27 PDF icon कवाडी कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभागपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।
07/10/2024 - 17:30
गाई, भैंसी तथा बाख्रापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्बन्धी सूचना ।
07/03/2024 - 16:57 PDF icon गाई, भैंसी तथा बाख्रापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्बन्धी सूचना.pdf
ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको विक्री/ संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना
07/02/2024 - 12:11 PDF icon बिस्तृत- बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको रोजगार रणनीति तर्जुमाको लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धमा
07/01/2024 - 14:50 PDF icon रोजगार रणनीति तर्जुमाको लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धमा.pdf, PDF icon रोजगारदाताले भर्ने फारम.pdf, PDF icon सरोकारवालाले भर्ने फारम.pdf
संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित गाई, भैंसी र बाख्रा पालन सम्बन्धी पुनः प्रस्ताव आव्हानको सूचना
06/27/2024 - 17:37 PDF icon पुनः प्रस्ताव आव्हानको सूचना.pdf
तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।
06/27/2024 - 16:30
भुक्तानी सम्बन्धी सूचना
06/26/2024 - 11:19 PDF icon भुक्तानी-सम्बन्धमा.pdf

Pages