FAQs Complain Problems

समाचार

परीक्षा सूचनाहरु

Title Post date Documents
सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
02/21/2024 - 17:32 PDF icon [Download] सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको प्रयोगात्मक परिक्षाको नतिजा एवं अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
02/12/2024 - 15:33 PDF icon [Download] सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तर्वार्ता मिति समय र स्थान.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।
12/19/2023 - 11:33 PDF icon IT Officer Vacancy.pdf, PDF icon IT Offcer Syllabus.pdf, PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम_0-1.pdf
पशु चिकित्सक(अधिकृतस्तर छैठौं) पदको पुन: सञ्चालित अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
12/04/2023 - 13:05 PDF icon [Download] पशु चिकित्सक अन्तिम नतिजा सूचना 2080-08-18.pdf
पशु चिकित्सक(अधिकृतस्तर छैठौं) पदको पुन: अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।
11/28/2023 - 15:57 PDF icon [Download] पशु चिकित्सक पुन अन्तर्वार्ता.pdf
पशु चिकित्सक(अधिकृतस्तर छैठौं) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
11/01/2023 - 15:21 PDF icon [Download] पशु चिकित्सक अन्तिम नतिजा 2080-07-15.pdf
पशु चिकित्सक(अधिकृत छैठौं) सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचिकरण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
10/19/2023 - 15:19 PDF icon [Download] पशु चिकित्सक अन्तरवार्ता सूचना 2080-07-02.pdf
रेडियोग्राफर, फार्मेसी सहायक र कार्यालय सहयोगी पदको सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी अन्तिम नतिजा प्रकाशनको सूचना ।
10/12/2023 - 14:40 PDF icon [Download] पदपुर्ति अन्तिम नतिजा 2080-06-25.pdf
विभिन्न पदको लागि सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी उम्मेदवारहरुको सुचिकरण, अन्तरवार्ता तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सूचना(विज्ञापन) रद्ध सम्बन्धी सूचना ।
09/27/2023 - 16:06 PDF icon [Download] सुचिकरण तथा अन्तरवार्ता विज्ञापन रद्ध सम्बन्धी सूचना 2080-06-10.pdf
पशु चिकित्सक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।
08/24/2023 - 17:00 PDF icon [Download] पशु चिकित्सक पदपुर्ति final 2080-05-07.pdf

Pages