FAQs Complain Problems

News and Notices

Title Post date Documents
बल्खु-दक्षिणकाली सडक अन्तर्गत यस नगरपालिका क्षेत्रको सडक कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।
06/04/2023 - 08:03 PDF icon [Download] बल्खु दक्षिणकाली सडक कालोपत्रे गर्ने सूचना 2080-02-21.pdf
तहवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/01/2023 - 15:57 PDF icon [Download] तहवृद्धि निवेदन दर्ता सम्बन्धी सूचना.pdf
यस नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/01/2023 - 10:28 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सूचना 2080-02-18.pdf
दक्षिणकाली धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र विकास समितिको जग्गा नाप नक्सा गरी सिमाङ्कन गर्ने कार्य सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक सूचना ।
05/31/2023 - 16:48 PDF icon [Download] नापनक्सा सिमांकन गर्ने कार्य द.धा.सा.क्षे.वि.स..pdf
चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/28/2023 - 15:13 PDF icon [Download] चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।.pdf
गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/28/2023 - 13:03 PDF icon [Download] गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा.pdf
प्रस्ताव सहित निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/26/2023 - 10:22 PDF icon [Download] प्रस्ताव सहित निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf
डांडिखेल मोटरबाटो स्तरोन्नतीको लागि विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
05/14/2023 - 10:35 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र आशय सूचना 2080-01-31.pdf
नक्सा पास नगराई निर्माण भईरहेको भवनको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
05/12/2023 - 14:21 PDF icon [Download] विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 2080-01-29.pdf
विभिन्न प्रतियोगिताको कार्यक्रमहरु सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
05/12/2023 - 13:52 PDF icon [Download]प्रतियोगिताको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf

Pages