FAQs Complain Problems

News and Notices

Title Post date Documents
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सुचना
04/19/2024 - 11:20 PDF icon क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सुचना.pdf
बैकल्पिक सडक प्रयोग गर्ने सम्बन्धि सुचना
04/07/2024 - 17:35 PDF icon बैकल्पिक-सडक-प्रयोग-गर्ने-सम्बन्धि-सुचना.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !
04/04/2024 - 13:34 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !.pdf
विद्य‌‍ुतिय नक्सापास प्रणालीमा आबद्द हुने सम्बन्धमा ।
03/31/2024 - 11:17 PDF icon विद्य‍ुतिय नक्सापास प्रणाली आबद्द हुने सम्बन्धमा.pdf, PDF icon विद्य‍ुतिय नक्सापास प्रणाली (e-bps) सम्बन्धमा.pdf
सुचना टाँस गर्ने सम्बन्धमा
03/29/2024 - 15:12 PDF icon सुचना टाँस गर्ने सम्बन्धमा.pdf
विद्य‌ुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचाना
03/28/2024 - 11:01 PDF icon विद्य‌ुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचाना.pdf
क्याटलग सपुङ्ग विधिबाट मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी आशयको सुचना
03/27/2024 - 14:56 PDF icon क्याटलग सपुङ्ग विधिबाट मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी आशयको सुचना.pdf
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ को लागि विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा
03/25/2024 - 17:09 PDF icon आर्थिक सर्वेक्षण २०८००८१ को लागि विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा.pdf
Invitation for Electronic Bids for the Procurement of construction of RCC road.
03/22/2024 - 13:09 PDF icon [Download] invitation for electronic bids for the procurement of construction of RCC road.pdf
प्रेस विज्ञप्‍ति
02/28/2024 - 18:22 PDF icon प्रेस विज्ञप्‍ति.pdf

Pages