FAQs Complain Problems

पशु शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
भेडाबाख्रामा पि.पि.आर. रोग बिरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना !
02/28/2024 - 14:49 PDF icon भेडाबाख्रामा पि.पि.आर. रोग बिरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना !.pdf
गाई भैसी (गाई) प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि पुनः प्रस्ताव आव्हानको सूचना !
01/10/2024 - 12:21 PDF icon गाई भैसी (गाई) प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि पुनः प्रस्ताव आव्हानको सूचना !.pdf
पशुपालन (भैंसी) प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको १५ दिने सूचना ।
12/19/2023 - 18:17 PDF icon [Download] भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचना 2080-09-03.pdf
सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि पुन:प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
12/04/2023 - 15:45 PDF icon [Download] पुन प्रस्ताव आह्वान सूचना.pdf
सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
11/28/2023 - 16:00 PDF icon [Download] प्रस्ताव आह्वान सूचना.pdf
जै घाँस (हिउँदे घाँस) माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।
10/09/2023 - 16:24 PDF icon [Download] जै घाँस माग संकलन सूचना 2080-06-22.pdf
लम्पी स्किन रोग(Lumpy Skin Disease) नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
08/10/2023 - 13:20 PDF icon [Download] लम्पी स्किन रोग खोप 2080-04-25.pdf
खुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना ।
06/21/2023 - 15:51 PDF icon [Download] खुवा प्रवद्धन कार्यक्रम सूचना 2080-03-06.pdf
लम्पी स्किन रोग(Lumpy Skin Disease) सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/20/2023 - 10:48 PDF icon [Download] लम्पी स्किन रोग सूचना 2080-03-05.pdf
गोठ सुधार कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
03/26/2023 - 16:50 PDF icon [Download] गोठ सुधार कार्यक्रम स्थगित 2079-12-12.pdf

Pages