FAQs Complain Problems

News and Notices

Title Post date Documents
नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धी सूचना ।
06/20/2023 - 11:23 PDF icon [Download] नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम सहभागी 2080-03-04.pdf
लम्पी स्किन रोग(Lumpy Skin Disease) सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/20/2023 - 10:48 PDF icon [Download] लम्पी स्किन रोग सूचना 2080-03-05.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०८०-८१ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
06/16/2023 - 11:18 PDF icon [Download] आन्तरिक आय संकलन बोलपत्र 2080-03-01.pdf
नगर प्रहरीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
06/15/2023 - 17:39 PDF icon [Download] नगर प्रहरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-02-32.pdf
नगर प्रहरीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
06/11/2023 - 15:50 PDF icon [Download] नगर प्रहरी अन्तरवार्ता सूचना.pdf
गैर सरकारी संस्थाहरुले आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/07/2023 - 13:17 PDF icon [Download] गै.स.स वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत 2080-02-24.pdf
भवन निर्माण कार्यविधि लागु गर्ने सम्बन्धमा भवन डिजाईन, नक्सा पास तथा निर्माण कार्यको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।
06/04/2023 - 15:35 PDF icon [Download] भवन निर्माण कार्यविधि अनुसार सुचिकृत हुने सूचना । जो जस संग.pdf
बल्खु-दक्षिणकाली सडक अन्तर्गत यस नगरपालिका क्षेत्रको सडक कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।
06/04/2023 - 08:03 PDF icon [Download] बल्खु दक्षिणकाली सडक कालोपत्रे गर्ने सूचना 2080-02-21.pdf
तहवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
06/01/2023 - 15:57 PDF icon [Download] तहवृद्धि निवेदन दर्ता सम्बन्धी सूचना.pdf
यस नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/01/2023 - 10:28 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सूचना 2080-02-18.pdf

Pages