FAQs Complain Problems

News and Notices

Title Post date Documents
नगर प्रहरीको रित नपुगेका दरखास्त फाराम रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
03/28/2023 - 17:53 PDF icon [Download] नगर प्रहरी दरखास्त फाराम रद्ध सूचना.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
03/27/2023 - 15:32 PDF icon [Download] प्रस्ताव स्वीकृत आशयको सूचना ।.pdf
गोठ सुधार कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
03/26/2023 - 16:50 PDF icon [Download] गोठ सुधार कार्यक्रम स्थगित 2079-12-12.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
03/23/2023 - 16:44 PDF icon [Download] शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनस सम्बन्धमा 2079-12-09.pdf
नक्सा पास सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
03/23/2023 - 12:11 PDF icon [Download] नक्सा पास सम्बन्धी सूचना 2079-12-09.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।
03/20/2023 - 15:25 PDF icon [Download] कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना 2079-12-06.pdf
सहकारी संस्थाको विवरण अनिवार्य यथासिघ्र उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
03/17/2023 - 12:26 PDF icon [Download] सहकारी विवरण 2079-12-3.pdf
एकिकृत घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
03/12/2023 - 15:53 PDF icon [Download] एकिकृत घुम्ती सेवा शिविर 2079-11-28.pdf
विभिन्न निर्माण कार्य र औषधी तथा सर्जिकल उपकरणको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
03/12/2023 - 13:52 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र आसयको सूचना 2079-11-28.pdf
अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2023 - 15:16 PDF icon [Download] अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस सूचना 2079-11-23.pdf

Pages