FAQs Complain Problems

News and Notices

Title Post date Documents
मिनि गार्मेन्ट लाई रोजगारी सृजना सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
07/30/2023 - 16:47 PDF icon [Download] अन्तरकृया कार्यक्रम.pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाईसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्डको पक्षघातका विरामीहरुलाई औषधी उपचार वापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
07/27/2023 - 11:49 PDF icon [Download] दिर्घरोगी उपचार खर्च सूचना.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर नगर सभाको एघारौं अधिवेशन बाट पारित आ.व. २०८०/०८१ को लागि
07/26/2023 - 13:32 PDF icon [Download]आर्थिक ऐन २०८०.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०८०-८१ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।
07/26/2023 - 11:27 PDF icon [Download] आन्तरिक आय संकलन बोलपत्र 2080-04-10.pdf
विभिन्न मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
07/25/2023 - 11:53 PDF icon [Download] बोलपत्र मालसामान खरिद 2080-04-09.pdf
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
07/24/2023 - 15:37 PDF icon [Download] सहकारी विवरण.pdf
घर / नक्सा अभिलेखिकरण सम्बन्धी ३५ दिने जरुरी सूचना ।
07/24/2023 - 15:09 PDF icon [Download] घर - नक्सा अभिलेखिकरण 2080-04-08.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
07/17/2023 - 11:07 PDF icon [Download] सामाजिक-सुरक्षा-भत्ता-नविकरण आ.व. २०८०-०८१.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यको लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
07/16/2023 - 10:53 PDF icon [Download] विभिन्न निर्माण कार्य विद्युतीय बोलपत्र सूचना 2080-03-31.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम तथा एकिकृत घुम्ती सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
07/11/2023 - 16:51 PDF icon [Download] सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सूचना.pdf

Pages