FAQs Complain Problems

News and Notices

Title Post date Documents
संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । श्री विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु (द.न.पा. भित्रका सबै)
09/18/2023 - 12:20 PDF icon [Download]संविधान दिवस २०८०.PDF
संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।
09/18/2023 - 12:18 PDF icon [Download] संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा 2080-06-01.pdf
विभिन्न निर्माण कार्यको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
09/17/2023 - 10:31 PDF icon [Download] विद्युतीय बोलपत्र आशय सूचना 2080-05-30.pdf
सहकारी संस्थाको लेखापरिक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा । श्री सहकारीहरु संस्थाहरु (नगरपालिका भित्रका सबै) ।
09/15/2023 - 14:44 PDF icon [Download] सहकारी संस्थाको लेखापरिक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा 2080-05-29.pdf
स्थानीय पर्व बिदा सम्बन्धी सूचना ।
09/11/2023 - 14:16 PDF icon [Download] बज्रयोगिनी जात्रा स्थानीय पर्व बिदा 2080-05-25.pdf
चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
09/11/2023 - 12:33 PDF icon [Download] चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धमा 2080-05-25.pdf
दक्षिणकाली नगर अस्पतालमा प्रयोगशाला परिक्षण [Lab Test] सेवा विस्तारका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको पुन: प्रकाशित ७ दिने सूचना ।
09/11/2023 - 10:37 PDF icon [Download] नगर अस्पताल प्रयोगशाला सिलबन्दी दरभाउपत्र 2080-05-25.pdf
तीज विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
09/05/2023 - 16:38 PDF icon [Download] तीज विशेष कार्यक्रम सूचना 2080-05-19.pdf
जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको लागि पोशाक खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
09/05/2023 - 10:29 PDF icon [Download] पोशाक कपडा खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना 2080-05-19.pdf
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना ।
09/03/2023 - 17:16 PDF icon [Download] अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस 2080-05-17.pdf

Pages