FAQs Complain Problems

News and Notices

Title Post date Documents
यस नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
08/29/2023 - 10:20 PDF icon [Download] प्रशासनिक भवण निर्माण आशय सूचना 2080-05-12.pdf
सहकारी संस्थाको ऋणी शेयर सदस्यहरुलाई ऋण चुक्ता गर्ने बारेको सूचना ।
08/28/2023 - 16:11 PDF icon [Download] सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्ने सूचना 2080-05-11.pdf
पशु चिकित्सक सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।
08/24/2023 - 17:00 PDF icon [Download] पशु चिकित्सक पदपुर्ति final 2080-05-07.pdf
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।
08/24/2023 - 13:16 PDF icon [Download] कोभिड-१९ विरुद्धको खोप 2080-05-07.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०८०-८१ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।
08/24/2023 - 10:59 PDF icon [Download] आन्तरिक आय ठेक्का बोलपत्र आह्वान 2080-05-07.pdf
दक्षिणकाली नगर अस्पतालमा प्रयोगशाला परिक्षण सेवा विस्तारका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।
08/24/2023 - 10:26 PDF icon [Download] नगर अस्पताल प्रयोगशाला सिलबन्दी दरभाउपत्र 2080-05-07.pdf
यस नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि विद्युतीय बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
08/15/2023 - 10:36 PDF icon [Download] प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत आर्थिक खोल्ने सूचना 2080-04-30.pdf
अनुदानको मल बिक्रेता नियुक्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
08/13/2023 - 11:50 PDF icon [Download] अनुदानको मल बिक्रेता नियुक्ति सम्बन्धी सूचना 2080-04-28.pdf
विभिन्न पदको लागि सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
08/11/2023 - 10:50 PDF icon [Download] पदपुर्ति सूचना 2080-04-26.pdf, PDF icon [Download] करार सेवाको लागि दरखास्त फारम.pdf, PDF icon [Download] Computer Practical Syllabus.pdf
नयाँ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र मुल्याङ्कन सम्बन्धमा तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (द.न.पा भित्रका सबै) ।
08/10/2023 - 15:11 PDF icon [Download] तालिम सहभागी 2080-04-25.pdf

Pages