FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
जै घाँस (हिउँदे घाँस) माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।
10/09/2023 - 16:24 PDF icon [Download] जै घाँस माग संकलन सूचना 2080-06-22.pdf
स्थानीय पर्व बिदा सम्बन्धी सूचना ।
10/09/2023 - 16:22 PDF icon [Download]स्थानीय पर्व बिदा सूचना 2080-06-22.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०८०-८१ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको पुन: प्रकाशित सूचनामा थप विषय स्पष्ट पारिएको सम्बन्धी सूचना ।
10/04/2023 - 12:36 PDF icon [Downloa] थप स्पष्ट सूचना 2080-06-16.pdf
अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस / जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको लागि पोशाक वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
09/29/2023 - 14:58 PDF icon [Download]जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा न्यानो कपडा वितण कार्यक्रम 2080-06-12.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०८०-८१ को लागि ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र माटो लगायतको प्राकृतिक स्रोतहरुको बिक्री /संकलन शुल्क/ दस्तुर आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको पुन: प्रकाशित सूचना ।
09/29/2023 - 14:47 PDF icon [Download] आन्तरिक आय सिलबन्दी बोलपत्र 2080-06-12.pdf
मनकामना मोटरबाटो स्तरोन्नती निर्माणको विद्युतीय बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
09/29/2023 - 11:06 PDF icon [Download] मनकामना मोटरबाटो आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना 2080-06-12.pdf
चाल्नाखेल-ग्वालदह-पाखाचोक-दक्षिणकाली सडक स्तरोन्नती निर्माणको विद्युतीय बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।
09/29/2023 - 10:48 PDF icon [Download] आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना 2080-06-12.pdf
विद्युतीय नक्शा पास प्रणाली [E-BPS] सम्बन्धी तालिम सम्बन्धमा । श्री डिजाईनर तथा सुपरिवेक्षण परामर्शदाता (नगरपालिकामा सुचिकृत भएका सबै) । )
09/27/2023 - 17:02 PDF icon [Download] Ebps तालिम सम्बन्धमा 2080-06-10.pdf
विभिन्न पदको लागि सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी उम्मेदवारहरुको सुचिकरण, अन्तरवार्ता तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सूचना(विज्ञापन) रद्ध सम्बन्धी सूचना ।
09/27/2023 - 16:06 PDF icon [Download] सुचिकरण तथा अन्तरवार्ता विज्ञापन रद्ध सम्बन्धी सूचना 2080-06-10.pdf
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
09/27/2023 - 15:55 PDF icon [Download] ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा 2080-06-10.pdf

Pages