FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

Title Post date Documents
गाई भैसी(गाई) प्रबर्द्दन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्मबन्धी सूचना
05/16/2024 - 13:18 PDF icon गाई भैसी प्रबर्द्दन कार्यक्रमको आवेदक छनौट सम्मबन्धी सूचना.pdf
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धि आशयको सूचना
05/15/2024 - 16:18 PDF icon क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी आशयको सूचना.pdf
आवश्यक राय सुझाब सम्बन्धमा
05/13/2024 - 13:38 PDF icon आवश्यक राय सुझाब सम्बन्धमा.pdf
विज्ञापन कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना
05/05/2024 - 16:35 PDF icon विज्ञापन कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना.pdf
invitation for electronic bids for Dakshinkali Dharmik Tatha Sanskritik Chetra Bikas Samiti
04/29/2024 - 17:19 PDF icon invitation for electronic bidsfor Dakshinkali Dharmik Tatha Sanskritik Chetra Bikas Samiti.pdf
गाई-भैँसी, बाख्रापालन तथा लोकल कुखुरा प्रबर्द्दन कार्यक्मको प्रस्ताव आह्वानको सुचना
04/22/2024 - 17:18 PDF icon प्रस्ताव आह्वानको सुचना.pdf
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सुचना
04/19/2024 - 11:20 PDF icon क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सुचना.pdf
बैकल्पिक सडक प्रयोग गर्ने सम्बन्धि सुचना
04/07/2024 - 17:35 PDF icon बैकल्पिक-सडक-प्रयोग-गर्ने-सम्बन्धि-सुचना.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !
04/04/2024 - 13:34 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !.pdf
विद्य‌‍ुतिय नक्सापास प्रणालीमा आबद्द हुने सम्बन्धमा ।
03/31/2024 - 11:17 PDF icon विद्य‍ुतिय नक्सापास प्रणाली आबद्द हुने सम्बन्धमा.pdf, PDF icon विद्य‍ुतिय नक्सापास प्रणाली (e-bps) सम्बन्धमा.pdf

Pages