जयराम गिरी

Designation:

Phone: 
९८५१०५०१७०
Section: 
वडा सचिव वडा नं १, २ र ४