सूचना तथा समाचार

Title Post date Documents
नगर कार्यपालिकाको आठौं बैठक सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका सदस्य सबै ।
08/13/2017 - 17:32 PDF icon नगर कार्यपालिकाको आठौं बैठक सम्बन्धमा ।.pdf
राजश्व रकम बैंक दाखिला गर्ने सम्‍बन्धमा वडा कार्यालय सबै ।
08/13/2017 - 17:28 PDF icon राजश्व रकम बैंक दाखिला.pdf
सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा १ र ५ वडा कार्यालय ।
08/13/2017 - 17:09 PDF icon सार्वजनिक शैचालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा । वडा १ र ५.pdf
आ.व. २०७४/०७५ को कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै ।
08/13/2017 - 17:05 PDF icon कार्यक्रम सम्झौता.pdf
खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न भएका प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्‍धमा वडा कार्यालय सबै ।
08/13/2017 - 17:02 PDF icon प्रगति विवरण.pdf
वेवसाईट हेरि परिपत्र तथा सूचनाहरु डाउनलोड गर्ने सम्बन्धमा सबै वडा कार्यालय ।
08/13/2017 - 14:01 PDF icon वेवसाईट मार्फत सूचना परिपत्र हेर्ने.pdf
सार्वजनिक भवन तथा सम्पत्ति सम्बन्धमा वडा कार्यालय सबै ।
08/13/2017 - 13:58 PDF icon सार्वजनिक भवन.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी परिपत्र वडा कार्यालय सबै ।
08/10/2017 - 11:04 PDF icon व्यवसाय दर्ता नविकरण परिपत्र.pdf
व्यवसाय दर्ता/नविकरण र भवन अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना
08/10/2017 - 10:54 PDF icon IMG_20170810_0001.pdf
आ.व. २०७३/०७४ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेश्रो चौमासिक किस्ता वितरण सम्बन्धमा ।
07/30/2017 - 16:57 PDF icon भत्ता वितरण सुचना.pdf

Pages