लेखा परिक्षक नियुक्ति पत्र बुझिलिने सम्बन्धी सूचना ।