भोगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने (मालपोत कार्यालय, कलंकी)

Supporting Documents: