बल्खु दक्षिणकाली सडक व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा । गौरी पार्वती निर्माण सेवा