निर्वाचित जनप्रतिनिधि, न.पामा कार्यरत कर्मचारी र सामाजिक परिचालकहरुका लागि अभिमुखिकरण तालिम