नगर कार्यपालिकाको सातौं बोर्ड बैठकको निर्णय

Supporting Documents: