औषधी उपचार खर्च आ.व. २०७३/०७४ को तेश्रो चौमासिक किस्ता वितरण