FAQs Complain Problems

समाचार

परीक्षा सूचनाहरु

Title Post date Documents
विभिन्न पदको लागि सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
08/11/2023 - 10:50 PDF icon [Download] पदपुर्ति सूचना 2080-04-26.pdf, PDF icon [Download] करार सेवाको लागि दरखास्त फारम.pdf, PDF icon [Download] Computer Practical Syllabus.pdf
नगर प्रहरीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
06/15/2023 - 17:39 PDF icon [Download] नगर प्रहरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-02-32.pdf
नगर प्रहरीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
06/11/2023 - 15:50 PDF icon [Download] नगर प्रहरी अन्तरवार्ता सूचना.pdf
नगर प्रहरी जवान (खुला र महिला) पदको तेस्रो चरणको लिखित परिक्षा कार्यक्रम संसोधन गरिएको सूचना ।
05/07/2023 - 17:27 PDF icon [Download] नगर प्रहरी जवान लिखित परीक्षा कार्यक्रम संसोधन सूचना.pdf
नगर प्रहरीको दोस्रो चरणको परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा तेस्रो चरणको लिखित परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
04/23/2023 - 16:10 PDF icon [Download] नगर प्रहरी तेस्रो चरणको लिखित परिक्षा सूचना [2080-01-10].pdf
नगर प्रहरीको प्रथम चरणको परिक्षाको नतिजा तथा दोस्रो चरणको परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
04/04/2023 - 16:25 PDF icon [Download] नगर प्रहरी प्रथम चरण नतिजा 2079-12-20.pdf
नगर प्रहरी आवेदन स्वीकृत र परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/28/2023 - 17:58 PDF icon [Download] नगर प्रहरी आवेदन स्वीकृत र परिक्षा कार्यक्रम 2079-12-14.pdf
दक्षिणकाली क्षेत्र विकास समिति तर्फको नगर प्रहरीको विज्ञापन रद्ध गरिएको बारे सूचना ।
03/28/2023 - 17:57 PDF icon [Download] दक्षिणकाली क्षे.वि.स. नगर प्रहरीको विज्ञापन रद्ध सूचना.pdf
नगर प्रहरीको रित नपुगेका दरखास्त फाराम रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
03/28/2023 - 17:53 PDF icon [Download] नगर प्रहरी दरखास्त फाराम रद्ध सूचना.pdf
अ.न.मी. र ल्याब असिष्टेन्ट पदमा सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
02/24/2023 - 13:56 PDF icon [Download]सेवा करार अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना 2079-11-12.pdf

Pages