FAQs Complain Problems

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सम्बन्धी सूचना ।
12/08/2023 - 14:50 PDF icon [Download] लैंगिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम सूचना.pdf
जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम (न्यानो कपडा वितरण) न्यानो कपडा लिन बाँकी ६८ वर्ष उमेर पुरा भएका जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका(क र ख) वर्गका उपस्थित हुने बारेको सार्वजनिक सूचना ।
10/09/2023 - 17:02 PDF icon [Download] जेष्ठ नागरिक सम्मान न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम 2080-06-22.pdf
अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस / जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको लागि पोशाक वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
09/29/2023 - 14:58 PDF icon [Download]जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा न्यानो कपडा वितण कार्यक्रम 2080-06-12.pdf
तीज विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
09/05/2023 - 16:38 PDF icon [Download] तीज विशेष कार्यक्रम सूचना 2080-05-19.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
03/27/2023 - 15:32 PDF icon [Download] प्रस्ताव स्वीकृत आशयको सूचना ।.pdf
अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
03/07/2023 - 15:16 PDF icon [Download] अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस सूचना 2079-11-23.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना[CBR] कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
02/02/2023 - 16:22 PDF icon [Download] सिबिआर कार्यक्रम सूचना 2079-10-19.pdf
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समुहलाई प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
12/26/2022 - 13:07 PDF icon [Download] महिला उद्यमी तथआ महिला उद्यमी समुह प्रविधि सहयोग.pdf
लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जानकारी मुलक १ दिने र्‍याली तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
12/07/2022 - 13:15 PDF icon [Download]र्_याली तथा अन्तरकृया कार्यक्रम.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सि‍.बि.आर) कार्यक्रमको पुन: प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।
06/15/2022 - 15:48 PDF icon [Download] सि.बि.आर. कार्यक्रम पुन। सूचना.pdf

Pages