FAQs Complain Problems

समाचार

परीक्षा सूचनाहरु

Title Post date Documents
परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
04/22/2019 - 11:46 PDF icon IMG_20190412_0003.pdf
नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
09/28/2018 - 16:06 PDF icon नगर प्रहरी करार.pdf
कार्यालय सहयोगी करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
09/28/2018 - 16:05 PDF icon कार्यालय सहयोगी करार.pdf
असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
09/28/2018 - 16:04 PDF icon अ. सव-ईन्जिनियर करार.pdf
अ.न.मी. सेवा अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
03/15/2018 - 12:29 PDF icon अ.न.मी. सेवा अन्तिम योग्यताक्रम.pdf
नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा - २०७४ सञ्चालन सम्बन्धि सूचना र परीक्षा तालिका
03/12/2018 - 12:52 PDF icon नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा २०७४.pdf
अ.न.मी. सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी संशोधित सूचना ।
03/06/2018 - 10:24 PDF icon संशोधित सूचना अनमी.pdf
अ.न.मी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
02/14/2018 - 16:09 PDF icon अ.न.मी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
01/15/2018 - 18:18 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
01/11/2018 - 15:10 PDF icon अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा.pdf

Pages