FAQs Complain Problems

समाचार

भूकम्प किस्ताको सूचनाहरु

Title Post date Download
भूकम्प पूननिर्माण निजि आवास लाभग्राहीहरुको नाम लाभग्राही सूचिबाट हटाउने बारे जरुरी सूचना ।
10/25/2021 - 12:07 PDF icon [Download] निजि आवास पूननिर्माण समयसीमा सम्बन्धमा.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७८-०३-०८
06/23/2021 - 08:57 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७८ असार ८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७८-०१-१४
04/28/2021 - 10:31 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७८ वैशाख १४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७८-०१-१०
04/25/2021 - 12:50 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७८ वैशाख १०.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७७-१२-२४
04/13/2021 - 16:06 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७७ चैत २४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७७-०९-१४
12/29/2020 - 12:31 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७७ पुष १४.pdf
भूकम्प पुननिर्माण निजी आवासको अन्तिम समयसिमा सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (१ देखि ९ सबै) ।
12/09/2020 - 13:14 PDF icon निजी आवासको समयसिमा सम्बन्धमा.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७७-०७-०४
12/04/2020 - 12:48 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७७ मंसिर १९.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७७-०७-०४
10/21/2020 - 11:06 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७७ कार्तिक ४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७७-०३-१५
06/30/2020 - 15:54 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७७ असार १५.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७७-०२-२७
06/10/2020 - 15:50 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७७ जेठ २७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-११-२७
03/11/2020 - 14:58 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ फाल्गुन २७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-११-१८
03/03/2020 - 17:34 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ फाल्गुन १८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-११-०४
02/17/2020 - 11:21 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ फाल्गुन ४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-१०-१७
02/04/2020 - 09:43 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ माघ १७.pdf

Pages