FAQs Complain Problems

समाचार

भूकम्प किस्ताको सूचनाहरु

Title Post date Download
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०७-०४
10/21/2019 - 15:24 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ कार्तिक ४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०६-२७
10/15/2019 - 09:15 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असोज २७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०५-२६
09/12/2019 - 16:06 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ भाद्र २६.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको २०७६ श्रावण महिना सम्मको भूकम्प पुन निर्माण पालिका प्रोफाइल ।
08/08/2019 - 12:29 PDF icon Dakshinkali Palika Profile Shrawan 2076.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०४-०५
07/23/2019 - 10:41 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ श्रावण ५.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०४-०१
07/21/2019 - 11:43 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ श्रावण १.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-२९
07/17/2019 - 11:17 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार २९.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-२३
07/10/2019 - 10:37 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार २३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-१७
07/03/2019 - 10:35 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार १७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-०६
06/23/2019 - 10:59 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार ६.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०३-०३
06/19/2019 - 10:52 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असार ३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०२-२३
06/06/2019 - 16:36 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ जेठ २३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०२-१४
05/29/2019 - 10:48 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ जेठ १४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०१-२३
05/07/2019 - 12:13 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ वैशाख २३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०१-१५
04/29/2019 - 11:13 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ वैशाख १५.pdf

Pages