FAQs Complain Problems

समाचार

निवेदनको ढाँचा

Post date Documents
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तिको लागि वडा कार्यालयमा दिने निवेदन 07/21/2017 - 13:18 PDF icon निवेदन जेष्ठ, एकल, विधवा.pdf, PDF icon निवेदन पूर्ण, आंशिक अपाङ्ग.pdf, PDF icon निवेदन दलित बालबालिका.pdf, PDF icon नविकरण निवेदन.pdf
योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन फारम 07/04/2017 - 17:52 PDF icon वडा समिति स्तरीय अनुगमन प्रतिवेदन Format.pdf
सामाजिक सुरक्षा अद्यावधिक तथा नविकरण फारम 07/02/2017 - 11:56 PDF icon विधवा.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग.pdf, PDF icon दलित बालबालिका.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक दलित.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक अन्य.pdf, PDF icon एकल महिला.pdf, PDF icon आंशिक अपाङ्ग.pdf
नाता कायम निवेदन 02/05/2017 - 12:06 PDF icon nata kayam.pdf
कर चुक्ता निवेदन 02/05/2017 - 12:05 PDF icon karchukta.pdf
अचल सम्पति मूल्याङ्कन निवेदन 02/05/2017 - 12:04 PDF icon sampatti mulyankan.pdf
आम्दानी प्रमाणित निवेदन 02/05/2017 - 12:03 PDF icon aamdani pramanit.pdf
घर कायम 10/15/2016 - 20:53 PDF icon ghar kayam nibedan.pdf
घर बाटो प्रमाणित निवेदन 10/15/2016 - 20:53 PDF icon ghar bato nibedan 2.pdf
नयाँ धारा जडान निवेदन 10/15/2016 - 20:52 PDF icon नयाँ धारा.pdf

Pages