FAQs Complain Problems

समाचार

भूकम्प किस्ताको सूचनाहरु

Title Post date Download
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-१०-०८
01/26/2020 - 17:23 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ माघ ०८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०९-२७
01/19/2020 - 11:53 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ पुष २७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०९-१६
01/02/2020 - 10:57 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ पुष १६.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०९-१४
01/01/2020 - 15:39 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ पुष १४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०९-०१
12/18/2019 - 14:52 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ पुष १.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०८-२३
12/10/2019 - 10:39 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ मंसिर २३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०८-१८
12/05/2019 - 11:06 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ मंसिर १८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०७-२९
11/18/2019 - 14:38 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ कार्तिक २९.pdf.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०७-१८
11/05/2019 - 10:17 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ कार्तिक १८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०७-०४
10/21/2019 - 15:24 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ कार्तिक ४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०६-२७
10/15/2019 - 09:15 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ असोज २७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०५-२६
09/12/2019 - 16:06 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ भाद्र २६.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको २०७६ श्रावण महिना सम्मको भूकम्प पुन निर्माण पालिका प्रोफाइल ।
08/08/2019 - 12:29 PDF icon Dakshinkali Palika Profile Shrawan 2076.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०४-०५
07/23/2019 - 10:41 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ श्रावण ५.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०४-०१
07/21/2019 - 11:43 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ श्रावण १.pdf

Pages