FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
सामुदायिक/संस्थागत विद्यालयहरुको लेखा परिक्षण गर्नको लागि १५ दिने आशय माग गरिएको सूचना ।
12/04/2020 - 10:57 PDF icon [Download] विद्यालय लेखा परिक्षण.pdf
प्रगती विवरण सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।)
07/26/2020 - 10:58 PDF icon विवरण सम्बन्धमा.pdf
वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम - २०७६ समय तालिका सम्बन्धी संसोधित जरुरी सूचना ।
03/05/2020 - 16:21 PDF icon परिक्षा कार्यक्रम संसोधित सूचना २०७६.pdf
वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम - २०७६ समय तालिका सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
03/03/2020 - 16:28 PDF icon परीक्षा कार्यक्रम २०७६.pdf
साक्षर नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
02/16/2020 - 16:37 PDF icon साक्षरता घोषणा कार्यक्रम 2076-11-04.pdf
प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत बाली विज्ञान कार्यक्रमको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना |
10/12/2019 - 18:27 PDF icon Prabidhik sikchya notice.pdf
शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिका स्तरीय विज्ञ सूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
09/02/2019 - 14:52 PDF icon roaster 2076-05-16.pdf
लेखापरीक्षणको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ।
08/26/2019 - 15:53 PDF icon विद्यालय लेखा परिक्षण 2076-05-08.pdf
सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै ।
07/02/2019 - 15:27 PDF icon सरसफाई कार्यक्रम सहभागी 2076-03-17.pdf
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । श्री सामुदायिक विद्यालयहरु । (नगरपालिका भित्रका सबै)
05/13/2019 - 18:17 PDF icon सामुदायिक विद्यालय प्रस्तावना सूचना.pdf

Pages