FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना । श्री विद्यालयहरु ( नगर भित्रका सबै) ।
12/22/2021 - 12:15 PDF icon [Download] विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा.pdf
विद्यार्थीहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री विद्यालयहरु ( नगर भित्रका सबै) ।
12/16/2021 - 15:58 PDF icon विद्यार्थिको विवरण पठाउने बारे.pdf
शैक्षिक सत्र २०७९ सालमा नयाँ विद्यालय सञ्चालन अनुमती/तह थप गर्ने / कक्षा अपग्रेड गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/15/2021 - 15:58 PDF icon [Download] कक्षा अपग्रेड सम्बन्धमा 2078-08-29.pdf
सामुदायिक/संस्थागत/धार्मिक/विद्यालयहरु तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुको लेखा परिक्षण गर्नको लागि १५ दिने आशय माग गरिएको बारे सूचना ।
09/28/2021 - 15:28 PDF icon [Download] विद्यालय लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धी आशय माग सूचना.pdf
आधारभूत तह कक्षा - ८ को अन्तिम परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।
06/13/2021 - 16:19 PDF icon कक्षा ८ परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना.pdf
कक्षा ८ को वार्षिक परिक्षाको परिक्षा मुल्यांकन गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
06/04/2021 - 13:48 PDF icon कक्षा ८ को परिक्षाको मुल्यांकन गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf
कक्षा १-९ सम्मको परिक्षाको नतिजा आन्तरिक मुल्याङ्कनद्वारा गर्ने गराउने बारे जरुरी सूचना ।
06/03/2021 - 19:44 PDF icon नतिजा आन्तरिक मुल्यांकन.pdf
आधारभूत तह कक्षा - ८ को परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
05/18/2021 - 14:04 PDF icon [Download] आधारभूत तह कक्षा - ८ को परीक्षा स्थगित सम्बन्धमा.pdf
स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु नगरपालिका भित्रका सबै ) ।
05/02/2021 - 13:50 PDF icon [Download] स्वेच्छिक अवकाश.pdf
नगरपालिका भित्रका शिक्षण संस्थाहरु बन्द गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
04/21/2021 - 17:55 PDF icon [Download] शिक्षण संस्था बन्द सूचना.pdf

Pages