FAQs Complain Problems

आधारभूत तह टिपिडी तालिममा शिक्षक छनोट गरी पठाइदिने सम्वन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु नगरपालिका भित्रका सबै ) ।