FAQs Complain Problems

भवन निर्माण कार्यविधि लागु गर्ने सम्बन्धमा भवन डिजाईन, नक्सा पास तथा निर्माण कार्यको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।