FAQs Complain Problems

नक्सा पास नगराई निर्माण भईरहेको भवनको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु(१ देखि ९ सबै) ।