FAQs Complain Problems

समाचार

कृषि शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
तरकारी खेती- बेमौसमी कार्यक्रम र कृषि व्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
11/03/2022 - 14:53 PDF icon [Download] तरकारी खेती-बेमौसमी कार्यक्रम सञ्चालन सूचना.pdf
नगरस्तरीय फलफुल नर्सरी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
11/01/2022 - 16:44 PDF icon [Download] नगरस्तरीय फलफुल नर्सरी निर्माण कार्यक्रम सूचना.pdf
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
10/31/2022 - 13:10 PDF icon [Download] पकेट कृषि कार्यक्रम सूचना.pdf
नास्पाती र लप्सी विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं ८ को लागी मात्र ।
02/10/2022 - 15:44 PDF icon [Download] नास्पाती र लप्सी विशेष कार्यक्रम दक्षिणकाली न.पा. वडा ८ मात्र.pdf
प्राङ्गारिक मल माग संकलन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
02/10/2022 - 15:43 PDF icon [Download] प्राङ्गारिक मल माग संकलन सम्बन्धमा(1).pdf
ड्रायर माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।
02/10/2022 - 15:42 PDF icon [Download] ड्रायर माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।.pdf
गोला सहितको मौरी घार अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
01/26/2022 - 14:52 PDF icon [Download] गोला सहितको मौरी घार अनुदान कार्यक्रम.pdf
माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/17/2022 - 14:26 PDF icon [Download] माटो परिक्षण शिविर.pdf
"मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्धेश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम" सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/22/2021 - 17:37 PDF icon मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्धेश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf
बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
01/04/2021 - 13:27 PDF icon [Download] बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सूचना ।.pdf

Pages