FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

Post date Document
नगर प्रहरी संसोधित कार्यविधि - २०७५ 10/15/2019 - 12:30 PDF icon नगर प्रहरी संसोधन कार्यविधि - २०७५.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर चौथो नगर सभाबाट पारित मिति २०७६ श्रावण १ गते देखि लागु आ.व. २०७६/०७७ को लागि​ 07/18/2019 - 15:39 PDF icon आर्थिक ऐन - २०७६.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको शिक्षा ऐन - २०७५ 04/18/2019 - 13:53 PDF icon दक्षिणकाली नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको सहकारी ऐन - २०७५ [प्रमाणित मिति : २०७५-१०-०७] 03/28/2019 - 13:35 PDF icon सहकारी ऐन- २०७५ दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:17 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
नगरपालिका यात्रु रज्जु मार्ग अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ 10/08/2018 - 12:16 PDF icon यात्रु रज्जु मार्ग, २०७५.pdf
नगरपालिका प्रशासकीय कार्य स‌चालन ऐन, २०७५ 10/08/2018 - 12:15 PDF icon प्रशासकीय कार्य स‌चालन ऐन, २०७५.pdf
नगरपालिका पदाधिकारीहरुको लागि आचार संहिता, २०७५ 10/08/2018 - 12:14 PDF icon पदाधिकारीहरुको लागि आचार स‌हिता, २०७५.pdf
नगर सभा संचालन कार्य विधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:13 PDF icon नगर सभा संचालन कार्य विधि, २०७५.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 10/08/2018 - 12:12 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf

Pages