FAQs Complain Problems

समाचार

परीक्षा सूचनाहरु

Title Post date Documents
नगर प्रहरीको लागि यस द.न.पा मा आवश्यक सक्कल कागजपत्र सहित सम्पर्क गर्ने बारे जरुरी सूचना ।
09/12/2019 - 12:06 PDF icon नगर प्रहरी सूचना 2076-05-26.pdf
नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
08/22/2019 - 11:47 PDF icon नगर प्रहरी सूचना 2076-05-04.pdf
रेडियोग्राफर पदमा छनौट सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
05/27/2019 - 10:53 PDF icon रेडियोग्राफर सिफारिस सूचना 2076-02-09.pdf
रेडियोग्राफर करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
05/05/2019 - 16:59 PDF icon रेडियोग्राफर करार.pdf
परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
04/22/2019 - 11:46 PDF icon IMG_20190412_0003.pdf
नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
09/28/2018 - 16:06 PDF icon नगर प्रहरी करार.pdf
कार्यालय सहयोगी करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
09/28/2018 - 16:05 PDF icon कार्यालय सहयोगी करार.pdf
असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।
09/28/2018 - 16:04 PDF icon अ. सव-ईन्जिनियर करार.pdf
अ.न.मी. सेवा अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
03/15/2018 - 12:29 PDF icon अ.न.मी. सेवा अन्तिम योग्यताक्रम.pdf
नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा - २०७४ सञ्चालन सम्बन्धि सूचना र परीक्षा तालिका
03/12/2018 - 12:52 PDF icon नगर स्तरीय आधारभुत परीक्षा २०७४.pdf

Pages