FAQs Complain Problems

समाचार

Vital Registration

Post date Document
मिति २०७४ श्रावण महिनाको घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:41 PDF icon श्रावण.pdf
मिति २०७४ असार महिनाको घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:37 PDF icon असार.pdf
मिति २०७४ जे‍ष्ठ महिनाको घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:34 PDF icon जेष्ठ.pdf
मिति २०७४ बैशाख महिनाको घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:32 PDF icon बैशाख.pdf
मिति २०७३ बैशाख देखि चैत्र महिनासम्मको वार्षिक घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:31 PDF icon वार्षिक.pdf
मिति २०७३ चैत्र महिनाको घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:26 PDF icon चैत्र.pdf
मिति २०७३ फागुन महिनाको घटना दर्ता विवरण 08/27/2017 - 13:15 PDF icon फागुन.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाईनबाट गरिएको सम्बन्‍धमा 02/05/2017 - 12:10 PDF icon vital event.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०३३ 10/15/2016 - 21:24 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाण-पत्र ढांचा 12/15/2015 - 10:38 PDF icon certificate final.pdf

Pages