FAQs Complain Problems

News and Notices

Title Post date Documents
व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्र
10/15/2016 - 20:59
सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बृद्धि गरिएको सम्बन्धमा
10/15/2016 - 18:02 PDF icon थप निर्बेशन ३६५०१५३ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रद_170.pdf
कार्यक्रम अधिकृत र इन्जिनियर पदको करार सेवामा माग सम्बन्धि
03/01/2016 - 11:24 PDF icon samajik_bikas_adhikrit.pdf, PDF icon दरखास्त_फारम.pdf, PDF icon कार्यविधि.pdf
योजना/आयोजना सम्झौता फारम
01/26/2016 - 10:50 PDF icon samjauta patra नगरपालिकाको.pdf
जनताको संविधान जनताको माझमा
01/03/2016 - 15:28
घर निर्माण गर्दा अनिवार्य सौर्य उर्जा
12/23/2015 - 14:33 PDF icon सौर्य उर्जा.pdf
बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२
12/17/2015 - 14:09 PDF icon Directives_Building By-laws_Final Letter-2072.pdf
नक्सा सम्बन्धी सूचि दर्ता
12/15/2015 - 15:48
सूचि दर्ता सम्बन्धि
12/07/2015 - 13:43 PDF icon news paper.pdf
स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था
12/07/2015 - 13:22 PDF icon Service Provider.pdf

Pages